ESCOLES

El RITME forma part de les nostres vides. Els BATECS del cor, el RESPIRAR, el CAMINAR ...

La PERCUSSIÓ és un dels MITJANS DE COMUNICACIÓ i EXPRESSIÓ més antics. Cada vegada més, l'ésser humà té la necessitat de retrobar-se amb les seves arrels i el/la nen/a ha d'entendre la seva importància.

GRAN repertori d'INSTRUMENTS i RITMES! APRENDRE a ESCOLTAR. PERCUSSIÓ CORPORAL. MOLTA PARTICIPACIÓ! Sentiment instantani de GRUP!